• 10. Các câu hỏi thường gặp

  Questions & Answer

  ・Một thông cáo báo chí là gì ?

  Nó là để trình bày các hoạt động của công ty để các nhà xuất bản tin, các công ty tạp chí và các bên liên quan phương tiện truyền thông khác. Chi tiết ở đây.

  ・Về phương tiện truyền thông nó sẽ được cung cấp?

  Chúng tôi sẽ phân phối tới các phương tiện truyền thông 100-300 thích hợp cho các bài viết đến 1200 phương tiện truyền thông.<Xem ví dụ về thông cáo tại đây>

  ・Giá có thay đổi tùy thuộc vào số lượng đăng không?

  Không. Bất kể số lượng các bài đăng, khoản phí cơ bản là 490 đô la. Ngoài ra, chúng tôi cũng tiến hành thay thế bản dịch, dịch thuật, v.v. Chi tiết ở đây.

  ・Nó sẽ được phân phối cho giới truyền thông Nhật Bản không?

  Có. Vietjo, viet navi và các phương tiện truyền thông Nhật Bản khác, Dejima và các trang tin tức ở nước ngoài khác ...