• Hồ sơ ấn phẩm truyền thông

  Media publication record

  Báo chí Việt Nam cũng đã tham gia nhiều phương tiện truyền thông khác nhau!

  AMP News - Dịch vụ phân phối bản tin đầu tiên tại Việt Nam sẽ thay đổi sự phát triển của các công ty Nhật Bản tại Châu Á

  Tin tức hiện tại - 【Mở rộng ra nước ngoài trong các ngành khác】 Công ty Logistics đầu tư vào việc thành lập công ty dịch vụ phân phối báo chí đầu tiên tại Việt Nam

  Sankei Digital - Công ty Logistics đầu tư vào việc thành lập công ty phân phối báo chí đầu tiên tại Việt Nam

  Tin Sankei -Đầu tư vào hậu cần Daiei Press Release Distribution Company

  Tin tức chấn động- Công ty Logistics đầu tư vào việc thành lập công ty phân phối báo chí đầu tiên tại Việt Nam

  Tin Betjoe - Phân phối Daisy Ebrie 24, đầu tư vào công ty dịch vụ phân phối báo chí đầu tiên của Việt Nam

  Asilapress -Ba lợi ích khi có bài báo của họ trên báo chí Việt Nam

  Start Up Times - Phân phối Daisy Ebrie 24, đầu tư vào công ty dịch vụ phân phối báo chí đầu tiên của Việt Nam

  ※一部